Profesjonalny Test Flotowy SKFS składa się trzech etapów i trwa łącznie 10 miesięcy. Część teoretyczna PTF SKFS rozpoczyna się w marcu b.r. i trwa do końca sierpnia. Punktem kulminacyjnym projektu jest praktyczna część którą są jazdy testowe nominowanymi pojazdami przez trzy dni. Zakończenie jazd testowych jest równocześnie rozpoczeciem trzeciego etapu projektu – wyłaniania zwycięzcy. Ta część projektu uwieńczona zostaje publikacja Vademecum PTF SKFS, która ma miejsce w grudniu.