W związku ze zmianą lokalizacji testu trasa ulegnie zmianie. Obejmować będzie około 30 km odcinków miejskich i podmiejskich.