Uczestnikami testu jest 190 fleet managerów należących do Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych.

Stowarzyszenie  Kierowników  Flot  Samochodowych   zostało  utworzone  w  2005  roku  w celu kształtowania i wpływania na branżę flotową poprzez propagowanie wiedzy o zarządzaniu pojazdami. SKFS jest najważniejszym organem zrzeszającym osoby zarządzające flotami samochodowymi w Polsce.

Na dzień rejestracji SKFS w KRS członkowie stowarzyszenia zarządzali 8 000 pojazdów. W chwili obecnej liczba pojazdów pod szyldem SKFS sięga ponad 80 000. Początkowo w stowarzyszeniu zrzeszonych było 16 osób. Obecnie liczba ta wzrosła do 193 osób.