Profesjonalny Test Flotowy SKFS składa się trzech etapów i trwa łącznie 10 miesięcy. Część teoretyczna PTF SKFS rozpoczęła się w lutym b.r. Auta do testu nominowane były na podstawie zestawienia przygotowanego przez Partnera Merytorycznego projektu – SAMAR Instytut Badań Rynku Motoryzacyjnego.

Zestawienie przygotowane przez Instytut SAMAR obejmuje 15 samochodów na każdy segment najczęściej kupowanych przez Klientów instytucjonalnych w Polsce w IV kwartale roku poprzedzającego test i I kwartale roku w którym odbywa się dana edycja testu.

Co roku powoływana jest Kapituła PTF SKFS, którą tworzy aż 14 osób z szeregów SKFS. Jej zadaniem jest m.in. określenie rodzaju nadwozia oraz napędu pojazdów, jakie mają wziąć udział w teście. W teście udział biorą pojazdy w analogicznej wersji wyposażenia.