Zwycięzcę w PTF SKFS wyłania się wg kryteriów oceny. Każde kryterium ma przyporządkowaną wagę wg której wymnażany jest wynik, co daje wartość finalną w rankingu końcowym. Wagi określone są w regulaminie PTF SKFS (LINK DO REGULAMINU)

Kryteria oceny pojazdów:
– ocena wyglądu zewnętrznego
– ocena funkcjonalności wnętrza
– ocena z jazdy testowej
– koszt zakupu + serwisowania
– wartość rezydualna
– zużycie paliwa
– emisja CO2

Koszt zakupu i koszt serwisowania
Koszt zakupu przygotowywane są przez członków Kapituły. Menadżerowie należący do Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, w obszarze kosztów serwisowych zacieśnili współpracę z firmą Eurotaxglass’s. Zadaniem Eurotaxglass’s będzie przygotowanie map serwisowych dla każdego auta biorącego udział w teście.Zebrane dane poddawane są dwukrotnej weryfikacji. Koszty serwisowania wyrażone wyłącznie w kwotach netto, bez rabatów.

Wartości rezydualne
Wartości rezydualne pojazdów biorących udział w teście opracowuje Partner Merytoryczny projektu – firma EurotaxGlass’s. Wartości rezydualne pojazdów przyjęte są dla przebiegu 120 tys. km oraz użytkowania przez 36 miesięcy.

Zużycie Paliwa
Zużycie paliwa mierzone jest na podstawie danych zebranych podczas testu dzięki zastosowaniu systemów telemetrycznych.

Emisja CO2
Emisja CO2 samochodów biorących udział w teście zbierana jest od importerów.