Zwycięzcę w PTF SKFS wyłania się wg kryteriów oceny. Każde kryterium ma przyporządkowaną wagę wg której wymnażany jest wynik, co daje wartość finalną w rankingu końcowym. Wagi określone są w regulaminie PTF SKFS (LINK DO REGULAMINU)

Kryteria oceny pojazdów:
– ocena wyglądu zewnętrznego
– ocena funkcjonalności wnętrza
– ocena z jazdy testowej
– koszt zakupu + serwisowania
– wartość rezydualna
– zużycie paliwa
– emisja CO2

Koszt zakupu i koszt serwisowania
Koszt zakupu przygotowywane są przez członków Kapituły na podstawie cen obowiązujących na maj’19. Menadżerowie należący do Stowarzyszenia Kierowników Flot Samochodowych, w obszarze kosztów serwisowych zacieśnili współpracę z firmami CFM. Zadaniem firm CFM będzie przygotowanie rat serwisowych wg kryteriów:

L.P.  Kryteria przygotowania kalkulacji raty serwisowej PTF SKFS 2019 
1 Flota z branży FMCG lub usługi.
2 Stan floty ok 150 samochodów.
3 Okres wynajmu – 36 m-cy.
4 Przebieg całkowity – 120 000 km.
5 Przeglądy i naprawy eksploatacyjne tylko w ASO Importera.
6 Pojazd nie obrendowany .
7 Ubezpieczenie pełne bez udziału własnego.
8 Amortyzacja wliczona w ratę.
9 Opony seg.: B,C,D, m.crossover, d.crossover, m.dost. śr.dost. – klasa medium, seg. E – klasa premium.
10 Pełne assistance
11 Samochód zastępczy bez limitu dzień / przebieg.

 

Wartości rezydualne
Wartości rezydualne pojazdów biorących udział w teście opracowuje Partner Merytoryczny projektu – firma EurotaxGlass’s. Wartości rezydualne pojazdów przyjęte są dla przebiegu 120 tys. km oraz użytkowania przez 36 miesięcy.

Zużycie Paliwa
Zużycie paliwa mierzone jest na podstawie danych zebranych podczas testu. Auta dotankowywane są do pełna „pod korek” przed testem i po teście.

Emisja CO2
Emisja CO2 samochodów biorących udział w teście zbierana jest od importerów i weryfikowana z katalogiem SAMAR.